Haku

Tietoa meistä

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana. Näin instituutti pyrkii musiikin kautta edistämään ihmisten välistä ymmärrystä yli kulttuurirajojen. Tasa-arvo ja toiseuden kunnioitus on instituutin toiminnan arvoperusta.

Kanteleliiton tehtävänä on edistää laaja-alaisesti kanteleharrastusta, -rakennusta, ja -musiikkia sekä olla soittajien, säveltäjien, sovittajien, tutkijoiden ja muiden alasta kiinnostuneiden tahojen yhdyssiteenä. Kantele.net. tavoittaa kanteleväen netissä. Kanteleliiton arkistossa nuottikäsikirjoituksia, osa aineistosta luetteloituna Finnassa.

Kulttuurikeskus Uulun tiloissa sijaitsee myös osuuskunnan musiikkiaiheinen käsikirjasto. Osuuskunnan ja sen jäsenten alan kirjallisuus on luetteloitu ja viety tietokantaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa tietoaineistohanketta. Kokoelma keskittyy pääosin musiikintutkimukselliseen kirjallisuuteen, mutta kokoelmissa on myös yleisempää tutkimuskirjallisuutta mm. antropologian, perinteentutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilta. Lisäksi hyllystä löytyy erilaista nuottiaineistoa, tieteellisiä lehtiä musiikintutkimuksen saralta sekä cd-levyjä enimmäkseen maailmanmusiikin ja perinnemusiikin alueilta.

Suomen Kansanmusiikkiliitto on kansanmusiikin harrastajien, ammattilaisten ja ystävien oma järjestö, joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1968. Alueellista harrastustoimintaa pyörittää 22 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Liitto järjestää tapahtumia ja koulutuksia ja kehittää kansanmusiikkialaa erilaisilla projekteilla tehden yhteistyötä koko kansanmusiikin kentän kanssa Suomessa ja ulkomailla.