Sökning

Om oss

Global Music Centre är ett av musikinstituten i Finland. Dess centrala uppgift är att samla, bevara och dela med sig kunskap om världens musikkulturer. Målet med verksamheten är att bland musiklyssnare, musikforskare- och musikskapare öka förståelsen för olika slags musik som förmedlare av individuella och kollektiva värderingar och betydelser samt som förstärkare av identiteter. På så vis strävar institutet efter att via musik främja förståelse mellan människor över kulturgränser. Jämlikhet och respekt för andra utgör den värdegrund institutets verksamhet vilar på.

Kanteleförbundets uppgift är att på bred basis främja kantelen som hobby samt kantelebygge och kantelemusik. Dessutom fungerar förbundet som ett samlande organ för musiker, kompositörer, arrangörer, forskare och andra intresserade. Kantele.net når kanteleentusiaster på webben. Kanteleförbundets arkiv innehåller notmanuskript, en del av materialet finns katalogiserat i Finna.

I Kulturcentret Uulus utrymmen finns också andelslagets handbibliotek med musik som tema. Andelslagets och dess medlemmars branschlitteratur har katalogiserats och införts i databasen som en del av ett informationsmaterialsprojekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Samlingen består huvudsakligen av litteratur kring musikforskning, men även mer allmän forskningslitteratur inom bl.a. antropologi, traditionsforskning och samhällskunskap ingår. Dessutom omfattar samlingen olika slags notmaterial, vetenskapliga tidningar inom musikforskning samt cd-skivor med framför allt världsmusik och traditionell musik.

Finlands Folkmusikförbund är en organisation för folkmusikentusiaster, -proffs och -vänner, som varit verksam i Finland sedan 1968. Den regionala hobbyverksamheten koordineras av 22 medlemsorganisationer i olika delar av Finland. Förbundet arrangerar evenemang och utbildning samt utvecklar folkmusikbranschen genom olika projekt i samarbete med hela folkmusikfältet i Finland och utomlands.